کاشت مو با بیمه

لیزر پوست
روش‌های مختلف رفع موهای زائد
آبان ۱۷, ۱۳۹۶
همکاری کلینیک رویای طلایی با کلینیک FBM
آذر ۱۱, ۱۳۹۶

کاشت مو با بیمه

Man controls hair loss

به این نوشته امتیاز دهید

فصل اول: کلیات

ماده۱: اساس بیمه نامه:

این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جز لاینفک این بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن  قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه گذار اعلام گردیده است جز تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات:

اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن بکار رفته است.

 • بیمه گر: موسسه بیمه ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
 • حق بیمه: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران عوارض ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.
 • بیمه گذار: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می باشد.
 • ذینفعان: بیماران و اشخاص ثالثی هستند که جهت ترمیم مو به بیمه گذار مراجعه می نمایند که مفاد آن در شرایط خصوصی بیمه نامه و فرمهای مربوطه نزد بیمه گر درج شده است.
 • زیاندیدگان: ذینفعانی هستند که در اثر عمل کاشت مو طبق شرایط برگ گارانتی صادره توسط بیمه گذار دچار خسارت می گردند
 • گواهی بیمه: سندی است کتبی که در چارچوب این قرارداد بمنظور پوشش بیمه ای برای هر عمل توسط بیمه گرصادر و به ذینفع ارائه می گردد.
 • فرانشیز: فرانشیز سهم بیمه گذار از خسارت قابل پرداخت است که بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به جبران خسارت آن ندارد و میزان آن در این قرارداد طبق مندرجات جدول موضوع بیمه نامه تعیین می گردد.
 • حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که در حین و یا بعد از کاشت مو ، موضوع بیمه در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد مشروط به رعایت دستور العمل های بعد از عمل که ،منجر به عدم رشد طبیعی مو گردد به گونه ای که (۸۰%) هشتاد درصد موهای کاشته شده طبق جداول تیپ یک تا شش از رشد مناسب و کافی برخوردار نگردند و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

ماده ۳: موضوع بیمه:

عبارت است از بیمه مسئولیت کیفیت خدمات کاشت مو بیمه گذار، بدین معنی که چنانچه بیمه گذار در نتیجه عیب و نقص کیفی محصولات مورد کاشت و خدمات انجام شده در قبال عدم رشد (۸۰%) هشتاد درصد از موهای کاشته شده در تیپهای یک تا شش در طول مدت حداکثر یکسال خسارت وارد آید. بیمه گر، پس از احراز مسئولیت بیمه گذار تا حدود تعهدات مندرج در قرارداد و با توجه به موارد ذکر شده در ضمانتنامه بیمه گذار نسبت به پرداخت اقدام می نماید.

ماده ۴: مدت بیمه نامه: مدت این بیمه نامه یکسال شمسی است و اعتبار تعهدات این قرارداد از گواهی بیمه و تاریخ عمل مندرج در پرونده بالینی بیمار به مدت یکسال می باشد.

فصل دوم – وظایف بیمه گذار :

ماده ۵- بیمه گذار موظف است حق بیمه را به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص شده است به بیمه گر پرداخت نماید.

ماده ۶-  بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قراردهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر به عمد در اظهارنظر مطلبی خودداری نماید و یا به عمد برخلاف واقع اظهار بنماید، بیمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده و یا برخلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، بعلاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را که تا آن زمان عقب افتاده است را نیز از بیمه گذار مطالبه نماید.

ماده۷-  هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییراتی در روش کار و انجام عمل بوجود آید، ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند. بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گر، بیمه نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت، ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

ماده۸- بیمه گذار موظف است حسب مورد، مقررات و استانداردهای فنی و بهداشتی کاشت مو را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع هرگونه بیماریهای عفونی که موجب بروز خسارت میگردد بعمل آورد.

ماده۹- بیمه گذار موظف است اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکی انجام شده پرونده در مورد هر بیمار را در صورت درخواست بیمه گر در اختیار وی قرار دهد.

ماده۱۰- بیمه گذار نباید بدون موافقت بیمه گر در مورد مسئولیت هایی که تحت پوشش این بیمه نامه است تعهدی در قبال مدعی به عهده بگیرد و یا وجهی به وی بپردازد، مگر اینکه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد.

ماده ۱۱- بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به فعالیت مسئولیت های موضوع این بیمه نامه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وکیل خود را رسماً به بیمه گر تفویض نماید.

ماده ۱۲- بیمه گذار می بایست از کارکنان و تکنسینهایی که در درمان بیماران فعالیت می نمایند و خود دارای تجربه و تخصص و مهارتهای لازم می باشند استفاده نماید.

ماده۱۳- بیمه گذار موظف است برای کلیه بیماران خود پرونده درمانی با مشخصات کامل تشکیل دهد به گونه ای که احراز هویت بیمار (ذینفع) و اطلاعات شرح عمل بسهولت برای بیمه گر قابل شناسایی باشد.

ماده۱۴-  بیمه گذار موظف است کلیه بیماران خود را با پرداخت حق بیمه مشمول پوشش بیمه ای قرار دهد . مگر اینکه توافق دیگری در این زمینه بین بیمه گر و بیمه گذار صورت پذیرفته باشد.

ماده۱۵- در صورتیکه بخشی از بیماران بیمه گذار تحت پوشش بیمه ای قرار نگرفته باشد و بیمه گر به استناد مدارک ارائه شده توسط زیاندیده ملزم به پرداخت خسارت گردد ، بیمه گذار موافقت می نماید که وجه خسارت پرداختی توسط بیمه گر بعلاوه حق بیمه متعلقه بیماری که بابت آن خسارت پرداخت شده را ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نامه کتبی بیمه گر در وجه وی (بیمه گر) پرداخت نماید.

ماده۱۶- فهرست مشخصات بیماران، هر ۱۵ روز با مهلت ۵ روزه شامل نام بیمار، شماره پرونده، تاریخ عمل، نوع کاشت (تیپ کاشت)، …. توسط بیمه گذار به بیمه گر تحویل داده خواهد شد.

ماده۱۷- هرگاه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی با موافقتنامه هایی که بین طرفین به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه نامه یا قرارداد یا الحاقیه بطور کتبی تقاضای اصلاح نماید و گرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

فصل سوم: وظایف و تعهدات بیمه گر

ماده ۱۸- در صورت وقوع خسارت ناشی از موضوع بیمه، بیمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت مطابق شرایط خصوصی و عمومی این بیمه نامه (قرارداد) و مدارک مثبته خسارت اقدام نماید.

ماده ۱۹- بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که رسید لیست سفارشی یا تأییدیه فاکس ارسال گواهی برای بیمه گر توسط زیاندیده (ذینفع) ارائه گردد.

ماده ۲۰- تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار مندرج در موضوع بیمه با توجه به شرایط خصوصی بیمه نامه است که در مدت اعتبار بیمه نامه رخ دهد، مشروط به اینکه ادعای خسارت در طول مدت اعتبار بیمه نامه و گواهی های صادره، حداکثر پس از ۱۰ روز اطلاع بیمه گذار به بیمه گر اعلام شده باشد.

ماده ۲۱- کاشت مو با بیمه عبارت است از : پرداخت خسارت توسط بیمه گر صرفاً در بخش ترمیم مجدد و یا پرداخت خسارتهای مربوط به عیب و نقص کیفی عمل کاشت مو طبق شرایط برگ گارانتی صادره توسط بیمه گذار می باشد. در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر یکسال پس از عمل کاشت مو می باشد و در طول مدت قرارداد صرفاً یک بار هزینه ترمیم طبق شرایط خصوصی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۲۲-  هزینه های دادرسی بیمه گذار که برای دفاع از خود و عدم قبول مسئولیت صرف شده است حداکثر تا ۲۰% رقم تعهد بیمه گر می باشد مشروط بر آنکه هزینه های یاد شده بعلاوه مبلغ خسارت از حدود تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز ننماید.

ماده۲۳- خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار ، مستقیماً  از طرف بیمه گر به شخص زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد. و به محض پرداخت خسارت ، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

فصل چهارم: خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر

ماده ۲۴- جبران خسارتهای ناشی از موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر برای بیمه گذار و ذینفعان خارج است:

۱-۲۴- صدمات بدنی که بیمه شده (ذینفع) عمداٌ موجب آن شود از جمله درگیری و نزاع و یا اعمال مجرمانه و یا تصادفات و حوادثی که موجب نقص در رشد طبیعی مو و ضایع نمودن عمل انجام شده می گردد.

۲-۲۴- ورزشهای رزمی و حرفه ای و حادثه آفرین در طول مدت گارانتی و گواهی بیمه که موجب حادثه منجر بر ضایع شدن عمل کاشت مو گردد.

۳-۲۴- خسارت ناشی از حوادث طبیعی و عوامل خارجی

۴-۲۴- هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه شده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد.

۵-۲۴- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل .

۶-۲۴- کلیه عوارض عمل پس از کاشت مو از قبیل خونریزی، عفونت، بیماری و …. تحت پوشش نمی باشند. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث جزء تعهدات این بیمه نامه نمی باشند.

۷-۲۴- بیماریهای خاص ، استعمال مواد مخدر و روان گردانها و دخانیات، استفاده از مسکرات، افراد بالای ۶۵ سال سن .

۸-۲۴- بیمارانی که مشکل انعقاد خون دارند از جمله :

BT-INR-PTT-PT و پلاکت خون آنها مختل می باشند.

۹-۲۴- سیستم دفاعی آنها   WBC مختل می باشد.

۱۰-۲۴- بیمارانیکه دیابت غیر کنترل و فشار خون بالای غیر قابل کنترل دارند.

۱۱-۴۲- بیماران مبتلا به HBV- HCV- HIV و کلیه بیماریهای عفونی حاد

۱۲-۲۴- بیمارانیکه بعلت ابتلا به سرطان در گذشته و یا در آینده نیاز به پرتو درمانی و یا شیمی درمانی داشته باشند.

۱۳-۲۴- استثنائات مندرج در برگ ضمانتنامه (گارانتی) که توسط بیمه گذار برای بیمار صادر شده است .

۱۴-۲۴- کلیه بیماری های قلبی ، عروقی و مزمن که پزشک معالج بیمار تائیدیه عمل را ندهد.

۱۵-۲۴- نداشتن بانک موی کافی، جوابگوی برای عمل جراحی کاشت مو

۱۶-۲۴- عمد یا قصور سهوی بیمه گذار و کارکنان بیمه گذار در انجام وظایف خود

۱۷-۲۴- تیپهای شش به بالا برای مردان و کاشت مو برای زنان

۱۸-۲۴- عدم رعایت  دستور العمل های مراقبتی ظرف مدت دو هفته بعد از عمل کاشت مو از سوی ذینفعان ( بیماران )

فصل پنجم – سایر موارد

ماده ۲۵- دوره انتظار: دوره انتظار مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد . این دوره در این قرارداد حداقل سه ماه پس از هر عمل کاشت مو میباشد.

ماده ۲۶- کتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر دررابطه با بیمه نامه باید بطور کتبی با رعایت مقررات مربوط به آخرین نشانی اعلام شده بطرف مقابل اعلام گردد.

ماده ۲۷- نحوه فسخ بیمه نامه: در موارد زیر هریک از طرفین بیمه نامه می توانند با اخطار کتبی ۱۰ روزه بیمه نامه را فسخ نمایند:

 • ۲۷ موارد فسخ از سوی بیمه گر:
 • عدم پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه های بدهکار صادره
 • تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • فوت بیمه گذار و عدم انجام وظایف بیمه گذار توسط ورثه یا منتقل الیه
 • ۲۷ موارد فسخ از سوی بیمه گذار:
 • متوقف شدن فعالیت بیمه گر به هر دلیل
 • عدم تمایل بیمه گذار به ادامه پوشش

تبصره : در صورت فسخ از طرف بیمه گر، بایدحق بیمه مدتی که باقی مانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد.

ماده ۲۸-مرور زمان :

تعهدات بیمه گر منحصر به تضمین کیفیت کاشت مو انجام شده از روی بیمه گذار برای غرامتی است که در طول مدت گارانتی ۱ ساله مندرج در گواهی بیمه رخ دهد می باشد و ادعای خسارت بیمه گذار یا ذینفعان

حداکثر ۲ ماه پس از انقضای تاریخ مندرج در گواهی بیمه ، به بیمه گر اعلام شود هرگونه اقدام بیمه گذار یا کارکنان وی و یا ذینفعان به منظور مطالبه خسارت ، قاطع مرور زمان خواهد بود .

ماده ۲۹-نحوه حل و فصل اختلاف:

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه نامه در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد. و رأی و نظر داور مزبور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع است. در

صورتی که  طرفین در مورد انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند، موضوع به هیئت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- هریک از طرفین یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نمایند.

۲- داوران اختصاصی پس از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق داور دیگری را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب خواهند نمود.

۳- رای هیئت داوری با اکثریت آرا معتبر و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

۴- در صورتی که هریک از طرفین ۳ روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکنند و یا داوران اختصاصی ، ۳ روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفین می توانند حسب مورد از دادگاه ذیصلاح درخواست تعیین داور و یا سرداور بنمایند.

ماده ۳۰-موارد پیش بینی نشده: در مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر اساس قانون بیمه، عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of